Handelsbetingelser for Aquaren v/Michael Sørensen (AQUAREN) – CVR: 27464793

Senest revideret d. 21-01-2021

BETALING
Der kan betales på følgende to måder:

Betaling over netbank eller PBS
Kunden modtager en faktura over e-mail. Efter modtagelse af faktura har kunden 7 dage til at betale.

AFBESTILLING ELLER ÆNDRING AF DATO
Du kan foretage ændringer ved at kontakte os på telefon 24 59 39 36. Eller på mail: michael@aquaren.dk Kontakt os gerne i god tid. Afbestilling skal foregå 10 dage inden planlagt arbejde, dette er for at sikre medarbejdernes arbejdstid og mængde. Når ruterne er planlagt kan arbejdet ikke afbestilles.

DEPOSITUM VED TAGRENDE-TØMNING, FLISEVASK OG ALGEBEHANDLINGER:

Ved bestilling af tagrende tømning eller algebehandlinger, vil der blive pålagt et depositum på 10% af købsprisen (minimum 300kr).

Depositummet vil bliver tilbagebetalt efter aftalens ophør.

MANGLENDE INDGANG OG MANGLENDE TILGANG TIL OMRÅDET
Kunden skal sørge for at vi har adgang til det ønskede areal. Det gælder eksempelvis hvis:

– Det ikke er muligt at parkere foran huset.

– Der er låst ind til haven

– Der er vagthunde, så vi ikke forsvarligt kan gå ind

– Vinduerne skal være lukket

– Der skal være adgang til vinduerne

– Vinduerne skal være tømt for blomster og lignende ved indvendig vask

BEHANDLING AF TAG
Ved service og behandling af tag er det vigtigt, at du fjerner krukker med blomster, som står under tagrenden og dækker af inden vi kommer. Da vi giver behandlingen i form af en væske, så kan dette have tendens til at ramme noget beplantning lige op til huset. Det er kundens eget ansvar at dække af. Har kunden ikke noget til at dække eventuel beplantning, så bedes kunden giver os besked, så vi kan have afdækningsplast med. Krukker skal dog stadig flyttes inden vi kommer.

VINDUESPUDSNING
Ved rengøring og vinduespudsning gælder det, at boligen og eventuelle vindueskarme skal være ryddet og klar til rengøring. Hvis dette ikke er tilfældet, pålægges der en tillægspris for ekstra arbejde.
Klager over vask af vinduer skal være hurtigst muligt dog senest 3 dage efter vask

ERSTATNINGSANSVAR / INDSIGELSER
AQUAREN er ikke erstatningsansvarlig for følgende:

Udskridning af fliser
Fliselægning kan med tiden skride ud i en eller anden grad som, følge af større regnskyl, rødder fra jorden, indkørsel med bil m.m. AQUAREN kan ikke holdes ansvarlig for udskridning af fliser.

Flisernes tilstand efter rensning
Fliser har en forskellig porøsitet, som forværres over tid. En almindelig mekanisk rensning bør ikke flække eller slå større flænger af en ellers sund sten, men efter en rensning vil en porøs sten dog lettere kunne genkendes, da den ikke længere er beskidt. Det gælder også hvis nogle af fliserne har været udsat frostsprængninger eller er begyndt at smuldre.

Rensningen foretages med vand. Hvis der er misfarvninger i flisen, som fx rustfarvet, olieplamager o. lign. kan AQUAREN ikke gøre noget ved det. Disse misfarvninger ligger dybere i flisens overflade og kan ikke renses bort ved almindelig rensning.

Flytning af krukker, porcelæn m.m.
Det kan dreje sig om keramikkrukker, der i forvejen har fået frostsprængninger, og derfor ikke tåler at blive flyttet rundt på.

Servicebehandling af tag/fliser
Når vi algebehandler taget eller fliserne kan der komme noget skum på beplantningen lige ved tagrenden eller op mod huset. AQUAREN er ikke ansvarlig for dette. Vi bestræber os på at gøre dette så forsigtigt som muligt, men små vindstød kan i den forkerte stilling tage noget af dette skum som kan ramme beplantningen. Det kan betyde, at der opleves pletter på planterne, som dog vokser ud igen efter nogle uger. Kunden kan bestille en overdækning over beplantningen, men dette skal oplyses inden vi kommer.

Ved behandling af fliser/tag er det vigtigt, at kunden oplyser hvis der er bassin med fisk, da produktet ikke må komme i bassinet. Kunden skal derfor også sørge at afkoble tagrenden, hvis vandet bruges til bassin eller planter efterfølgende.

Farveforskel og kalkoptræk under carport
Farveforskel: Fliser som er overdækket, fx under carport, er ikke udsat for syreregn og slides derfor ikke på samme måde som fliserne udenfor. De beholder derfor den pæne, slebne og glatte overflade som de har fra produktion i langt flere år end fliserne der ikke står under overdækning. Fliserne ude foran har derfor altid en mere nubret og slidt overflade som virker mere ru. Nogle, men ikke alle fliser, har en lidt mørkere overflade fra produktion og derfor kan dette ses mere tydeligt efter en rens. Vi kan ikke rense denne overflade væk. Kalkoptræk: Når fliser er helt nye vil der være kalk i betonen. Denne kalk stiger normalt op til overfladen og vaskes bort af regn. Under carport kommer der ikke regn og kun fugt. Derfor vil der i nogle tilfælde være carporte der får noget hvidt optræk som er kalk, som kommer efter rensning, da de her har fået meget vand. Dette har ikke noget med de produkter som påføres fliserne, men skyldes kalken i flisen der kommer op når det får vand. Det kan du selv vande væk med haveslangen.

Sort stakit
Efter rensning skylder vi ned. Der vil dog stadig kunne være noget snavs og sandkorn som sætter sig, men det vil gå væk efter nogle regnskyl. På sort stakit er dette mere synligt og efter rengøring vil der stadig kunne ses noget snavs da det kommer meget tydeligt frem på sort. Vi gør vores bedste på at skylde ned, men når vi skylder over og sand/skidt bliver mørkt, så er det meget svært at se hvor der kan mangle noget på det sorte stakit og derfor kan der efterfølgende være lidt som regnen skal skylle af.

AQUAREN bekæmper mos, flisepest og grønne alger på flisens overflade og mellem fugerne, men ikke:

Græs og ukrudt mellem fugerne.
Sorte lav – Sorte lav sætter sig ned i flisens porer.
Vi giver ikke garanti mod disse, men vi kommer langt i form af vores algebehandling som går ind og nedbryder de sorte lav. Sorte lav sætter sig dybere ned i flisens overflade. Det er ikke alle fliser, som er angrebet af sorte lav, men hvis de er, så kræver det en algebehandling, når fliserne er blevet renset. Her skal man dog være lidt mere tålmodig, da processen i forhold til de sorte lav tager længere tid. Sorte lav på tage fjernes i løbet af 6-8 mdr., mens det på fliser typisk tager det 3-6 mdr. Er dine fliser slemt angrebet, kan det indebære endnu en algebehandling.